Scriitor și pictor

Alina Gherasim – Transparenţe text de Onisim Colta

Alina Gherasim – Transparenţe

Primele lucrări semnate Alina Gherasim am avut prilejul să le văd cu câţiva ani în urmă, în cadrul ultimelor ediţii ale Bienalei Internaţionale meeting point-arad biennial şi respectiv a celor de grafică mică (B.I.G.-AR), tot internaţionale şi tot la Arad.
Lucrările artistei şi-au câştigat în timp o admirabilă coerenţă în baza unei alese sensibilităţi, guvernată şi susţinută de o rafinată cultură vizuală. Formaţia sa de scenograf o avantajează conferind o fermecătoare prospeţime fiecăreia din plăsmuirile sale.
Explorările plastice i-au reglat până la acordul fin relaţionările semnelor, ţesătura de palimpsest a ansamblului compoziţional.
Lucrările par sensibilisime studii de atelier ale unui artist preocupat constant de recuperarea parcă a sintezei imagine-cuvânt, a ideii de artă totală.Acestea poartă titluri, care au mereu ceva „a spune”. Nu suportă gratuitatea în sine, oricât de seducătoare ar putea deveni aceasta doar prin măiastra orchestrare a manualităţii.
Alina Gherasim reuşeşte să aşeze în bună cumpănire dozaje armonizate de linie-pată de culoare, spirit de fineţe-spirit de geometrie.
Din fiecare lucrare răzbate bucuria jocului semnelor a căror pendulare semantică se mişcă între organicul pur şi geometria cea mai abstractă, din acest joc rezultând cuceritoare contraste formale şi cromatice. Atenţia specială acordată calităţii materiale a suportului ca şi a detaliilor de desen în peniţă sau chiar trăgător de tuş dau „carate” noi fiecărei imagini.Jocul densităţilor este într-un permanent echilibru cu jocul diluţiilor, al transparenţelor diafane ale laviurilor.
Aceste laviuri îşi etalează calităţile ajutate şi de modul cum absoarbe suportul zemurile transparente de acuarelă şi tuş colorat.
La fel, este exploatată cu maximă sensibilitate textura hârtiei de marcă, de acuarelă, dând bogăţie suprafeţei grafice, prin adăugarea de noi şi noi nuanţe cromatice sau de diafane griuri colorate.
Artista îşi găseşte rodnice impulsuri în versurile lui Omar Khayyam ori scrierile lui Gherasim Luca, Prevert, Pesooa sau Blaga.
Din străvezii nebuloase se înfiripă lumi în care lirismul şi rigoarea geometriei îşi dau mâna.
Poezia se naşte din poezie.Cea din cuvinte o impulsionează pe cea din imagini.
Chipurile Alinei Gherasim vin tot din lumea artei, fie că sunt de la Pompei sau Herculanum, fie din pictura lui Vermer, a lui Petrus Christus sau Rembrandt, sau din alte locuri.
Fragmentele de hârtie japoneză, care „în-văluie” prin colare, parţial, acele chipuri, le sporeşte misterul prin jocul de ocultări şi revelări, aduse de transparenţele şi opacizările subtile ale fragmentelor sau fâşiilor albe sau de fine nuanţe.
Alina Gherasim şi-a circumscris o viziune personală în tot ce face, fapt care-i asigură o agreabilă unitate stilistică, o identitate clară, o amprentă inconfundabilă în arta contemporană.
Recenta expoziţie semnată de artistă, organizată de Institutul Cultural Român de la New York la Galeria „Rivaa”, alături de pictură de Marin Gherasim, a stârnit legitima admiraţie a publicului, a oamenilor de cultură de peste ocean.

Revista ARCA Arad, nr. 7-8-9 / 2016